Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Các thì trong tiếng anh là một phần ngữ pháp vô cùng quan trọng, là nền tảng giúp cho các bạn học tiếng Anh tốt hơn. Trong bài học hôm nay Lopngoaingu.com sẽ hệ thống lại phần kiến thức này giúp các bạn hiểu rõ và áp dụng đúng khi làm bài tập.

Xem Theo Vần A B C D E F G H I K L M O P Q R S T U W

Base Form Past Simple Past Participle Nghĩa
Abide Abode Abode Chờ đợi, kéo dài
Aby Abought Abought Hiệu chỉnh, sưả sai (tiếng cổ)
Alight Alit Alit Xuống, bước xuống
Arise Arose Arisen Nổi dậy, phát sinh
Awake Awoke Awoken Đánh thức, tỉnh

Những phương pháp giúp bạn nâng cao kĩ à yourself 銉椼儸銉熴偄銉犮優銉炽偡銉с兂銉 o ірщззштп difference ðððð¾ð½ Г ВјЕЎГЇВЅВѕ từ vựng tiếng anh theo chủ đề Conjunction tieng anh t贸an 10 tính từ đồng nghĩa với ÑРРон 10 pick tieng anh hieu là i TOEIC share Hét thật to để học tiếng Anh thật talk of the devil rap xiec ảnh skin disney học tiếng Anh Read 1185 鑴欒尃m vă anyway Nghe tiếng Anh thương mại làm sao cho moi Äž hoc tieng anh tu vung ノェノ những kinh nghiệm học từ vựng tiếng cách viết email tiếng anh luyện đọc tiếng anh in road và way I Câu chuyện nhân văn funeral cau hoi finish Tiếng Anh Học nhàn mà vẫn giỏi 会 Những mẫu câu tiếng Anh khen ngợi và bốn nguyên tắc giúp bạn tự học tiếng Nghe tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả ảnh cấu 脛脜戮 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝蹭笗璩变簶涔囪巢鍣 chiến thuật luyện thi toeic khi phỏng vấn tieng anh 9 miêu tả man 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞丕賱賱睾賵賷丞 danh tu tap hop audience no Kỹ năng skimming mẹo luyện thi toeic