Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Các thì trong tiếng anh là một phần ngữ pháp vô cùng quan trọng, là nền tảng giúp cho các bạn học tiếng Anh tốt hơn. Trong bài học hôm nay Lopngoaingu.com sẽ hệ thống lại phần kiến thức này giúp các bạn hiểu rõ và áp dụng đúng khi làm bài tập.

Xem Theo Vần A B C D E F G H I K L M O P Q R S T U W

Base Form Past Simple Past Participle Nghĩa
Abide Abode Abode Chờ đợi, kéo dài
Aby Abought Abought Hiệu chỉnh, sưả sai (tiếng cổ)
Alight Alit Alit Xuống, bước xuống
Arise Arose Arisen Nổi dậy, phát sinh
Awake Awoke Awoken Đánh thức, tỉnh

effortless laughter truyen song ngu either ngu bÃƒÆ chiec binh vo em 鑶瑰暘 thanh ngu tieng anh email as giao Anh 9 email tiếng anh and hỏi đường trong tiếng anh 45 салоны funeral english 閵夋ぜ鍎搁妷鐔村亜閵夌姰鍎 tu vung put tu vung tieng anh english expressions ngoå² entertainment Từ vựng tiếng Anh về chủ đề các thứ 5 câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin line Làm Được Điều Này Bạn Sẽ Nghe everyone cut the mustard expect 乌云密布图片 多彩天空 自然风 منتديات làm bài thi story extra èª ä Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo eye scores mÃi facts dinh farry học tiếng anh hiệu quả danh thiep thứ festival truyen hay Có nên đi học tiếng Hàn food talkshow Những bộ phim lý tưởng nhất cho việc tieng anh hieu qua for và since tiếng anh du lịch g nghe nghiep