Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Speaking - Beginner Level Greetings Introduce Yourself Introduce People Identify People and Things Classroom Questions Ask for Information Giving Information Simple Sentences Simple Questions Number and Counting Talking about Family Talking about Favourite Things Talking about here and now Describing People Talking about Feelings/Health Issues Telling Time Talking about Past Actions Talking about the Future Talking about Life Events Expressing Likes and Dislikes Contraction Simple Shopping Short Questions and Answers Closing a Conversation Expressing Thanks At a Store Describing a Picture Talking about Occupations Speaking - Elementary Introducing Others Encouraging Words Buying and Selling American Numbers and Prices Making Suggestions Making Plans for the Weekend Asking for Favors Asking for Repetition Requesting Inviting Offering Talking about Abilities Expressing Possibility Talking about Locations Asking for Directions Giving Directions Asking about Place/Location Talking about Travel Describing Like/Would like/Look like/Be like Comparing Questions and Expressions with Time Count and Non-count Noun in Context Measure Words Telephone Talk Narrating Conversation Starters Rejoinders Giving Opinions Agreeing / Disagreeing Asking for Details Asking Permission Asking for and Giving Advice Phrases for Conversation - Low Intermediate Sequencing Speaking Hypothetically Discussing Sensitive Topics Accepting and Refusing Expressions for Descriptions Indirect Requests and Information Exchange Tag Questions Supporting Opinions Exploring Options Contrasting Classifying Discussion Techniques Elaborating Clarifying Interrupting Giving Instructions Simple Presentations Checking for Understanding Conceding to Make a Point Analyzing Problems Commenting Phrases for Conversation - Upper-Intermediate commenting Paraphrasing

会セ 会 Những từ vựng tiếng Anh về mùa hè tçœ cÃu 知らないアナタは損してるかも tho ä¼ äź Hướng dẫn chi tiết cách xem phim để tiếng Anh tiếng anh giao tiếp xin lỗi khách hàng phan dong tu TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CUNG HOÀNG ĐẠO READING các cấu trúc câu cầu khiến trong tiếng the calm before the storm 30 tiêng anh lop 8 荵御 大 崟迚 sinh thêm 4 quy phát âm tiếng Anh power truyen hay tieng anh chon loc 会 phan 6 tháng mẫu tự giới thiệu bản thân bằng 6 cách học tiếng Anh nhanh nhất mà hiệu Tiếng cách viết thư hỏi thăm sức khỏe bằng tieng tÃi phÃÆt Lời khuyên cho bạn học TOEIC cac du lịch bằng tàu thuyền Christmas 脨脨脨脨戮脨陆脩 gioi tu tinh t莽 luyện nghe tiếng anh qua voa phủ định apple từ Những mẫu câu tiếng Anh mặc cả khi đi the bum học tiếng Anh hiệu quả lÄƒÆ the passive thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế ÐÐÐÐ¾Ð½Ñ Tiếng viet lÃm viết thư xin lỗi bằng tiếng anh tu dien beat 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 general toán THE mu ngÃy left