Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Speaking - Beginner Level Greetings Introduce Yourself Introduce People Identify People and Things Classroom Questions Ask for Information Giving Information Simple Sentences Simple Questions Number and Counting Talking about Family Talking about Favourite Things Talking about here and now Describing People Talking about Feelings/Health Issues Telling Time Talking about Past Actions Talking about the Future Talking about Life Events Expressing Likes and Dislikes Contraction Simple Shopping Short Questions and Answers Closing a Conversation Expressing Thanks At a Store Describing a Picture Talking about Occupations Speaking - Elementary Introducing Others Encouraging Words Buying and Selling American Numbers and Prices Making Suggestions Making Plans for the Weekend Asking for Favors Asking for Repetition Requesting Inviting Offering Talking about Abilities Expressing Possibility Talking about Locations Asking for Directions Giving Directions Asking about Place/Location Talking about Travel Describing Like/Would like/Look like/Be like Comparing Questions and Expressions with Time Count and Non-count Noun in Context Measure Words Telephone Talk Narrating Conversation Starters Rejoinders Giving Opinions Agreeing / Disagreeing Asking for Details Asking Permission Asking for and Giving Advice Phrases for Conversation - Low Intermediate Sequencing Speaking Hypothetically Discussing Sensitive Topics Accepting and Refusing Expressions for Descriptions Indirect Requests and Information Exchange Tag Questions Supporting Opinions Exploring Options Contrasting Classifying Discussion Techniques Elaborating Clarifying Interrupting Giving Instructions Simple Presentations Checking for Understanding Conceding to Make a Point Analyzing Problems Commenting Phrases for Conversation - Upper-Intermediate commenting Paraphrasing

盲藕 13 quy tắc trọng anagram 15 mẹo ghi điểm bài thi Năng lực tiếng bai 6 28 câu tiếng anh giao tiếp khi đi tham quan sensible vÃ Æ sensitive conservation hỌc 3000 tỪ tiẾng anh bẰng thƠ lỤc bí nguyết 3 Bí Quyết Giúp Bạn Tập Suy Nghĩ Bằng những sai lầm khi học tiếng anh học từ tiếng anh system 3 Giới Từ Thông Dụng Nhất Trong không và có khi học ngữ pháp sensible và sensitive từ vựng tiếng anh về thiết bị quay 3 Thói Quen Xấu Xí Khiến Bạn Không Thể từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing văn phòng 3 bí mật giúp bạn nói trôi chảy như trái cây 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖 3 bí quyết giúp bạn tập suy nghĩ bằng 3 bí quyết làm tốt bài thi tiếng anh 3 cách học tiếng Anh cho người mới bắt phat am t 3 cách học tiếng anh nhanh 3 phương pháp học tốt tiếng anh 3 tháng học luyện thi toeic thật tốt và 3 tác động giúp bạn học tiếng Anh 3 tác động giúp bạn học tiếng Anh rất 3 từ 3 yếu tố quyết định kỹ năng nghe منتديات البرمجة một số mẹo thi ielts 3 điều quan trọng để học nói tiếng 30 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng nhÄ Æ 膹啪 3000 từ 銈儠銈 3000 từ vựng tiếng Anh ly tieu long 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nâng cao kỹ năng nói tiếng anh chỉ 35 câu hỏi tiếng Anh sử dụng thông 35 cụm động từ tiếng Anh với Come 4 Bí Quyết Học Tiếng Anh Thầy Cô Không 4 Công Cụ Sửa Lỗi Ngữ Pháp Và Chính 4 Sai Lầm Thường Gặp Khi Học TOEIC 4 bí quyết giúp bạn tự học tiếng 4 bí quyết học tiếng anh thầy cô không 4 bước cải thiện phát âm tiếng anh 4 bước học chữ kanji hiệu quả 4 bước tự học tiếng nhật hiệu quả 4 cách học từ vựng hiệu quả 4 câu hỏi và trả lời tiếng Anh phỏng 4 công cụ sửa lỗi ngữ pháp và Các từ tiếng Anh dùng để mô tả thức Tp các câu tiếng anh sử dụng khi đi máy T ç ²è