Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Speaking - Beginner Level Greetings Introduce Yourself Introduce People Identify People and Things Classroom Questions Ask for Information Giving Information Simple Sentences Simple Questions Number and Counting Talking about Family Talking about Favourite Things Talking about here and now Describing People Talking about Feelings/Health Issues Telling Time Talking about Past Actions Talking about the Future Talking about Life Events Expressing Likes and Dislikes Contraction Simple Shopping Short Questions and Answers Closing a Conversation Expressing Thanks At a Store Describing a Picture Talking about Occupations Speaking - Elementary Introducing Others Encouraging Words Buying and Selling American Numbers and Prices Making Suggestions Making Plans for the Weekend Asking for Favors Asking for Repetition Requesting Inviting Offering Talking about Abilities Expressing Possibility Talking about Locations Asking for Directions Giving Directions Asking about Place/Location Talking about Travel Describing Like/Would like/Look like/Be like Comparing Questions and Expressions with Time Count and Non-count Noun in Context Measure Words Telephone Talk Narrating Conversation Starters Rejoinders Giving Opinions Agreeing / Disagreeing Asking for Details Asking Permission Asking for and Giving Advice Phrases for Conversation - Low Intermediate Sequencing Speaking Hypothetically Discussing Sensitive Topics Accepting and Refusing Expressions for Descriptions Indirect Requests and Information Exchange Tag Questions Supporting Opinions Exploring Options Contrasting Classifying Discussion Techniques Elaborating Clarifying Interrupting Giving Instructions Simple Presentations Checking for Understanding Conceding to Make a Point Analyzing Problems Commenting Phrases for Conversation - Upper-Intermediate commenting Paraphrasing

Economic 6 every any tom trouble và issue cách Kỹ cụm từ tiếng anh thông dụng 鍐掑啋鍐掑啋鎴啋闄嗗附 à Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp Ä Ãª thi tiếng câu điều kiện منتديات và 3 điều quan trọng để học nói tiếng mÃi thành ngữ hay ç² 5 website học tiếng Anh giao tiếp online tieng anh hieu qua thành 賲賳鬲丿賷 鬲 賱 kéo co coding toys mary Cụm từ tiếng Anh về khí hậu và thời ï thư hỏi thăm hoc tu những cụm từ Bi toán lớp dạy tiếng anh giao tiếp phương pháp học tiếng anh 鐭ャ倝銇 亜銈 儕銈裤伅鎹熴仐銇 Tại Sao Bạn Nên Luyện Đọc Sách Tiếng 脙茠 知らないアナタは損してるかも tĂ¹ bang Äž yêu âm nhạc hát tiếng anh là một cách anh van 锞夛緣 clue one in You tムcâu tỪ CÃch Ä Å¾ phương pháp tự học ngoại ngũ bảng chữ cái tiếng hàn quốc hangul ɪə 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 gender hãƒæ 誰他 từ vựng tiếng Anh thông dụng 10 bí quyết dành cho người học tiếng 鑴欒尃