Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Tổng hợp các cụm động từ, cấu trúc hay cực kì phổ biến trong tiếng Anh. Bạn sẽ còn gặp lại chúng suốt trong cả các bài thi và cả khi giao tiếp. Bạn hãy bấm vào các vần ABC để xem theo chủ đề.

What are phrasal verbs? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Phrasal Verb ( A )

Phrasal Verb Definition Example
act up behave or function improperly I think I need to take my car to the mechanic because it's acting up again.
add * up + calculate a sum I added up the receipts and it totaled $135.46.
add up to + equal an amount The total expenses added up to $325.00.
add up make sense Her story doesn't add up. I think she is lying.
ask * out + invite on a date I can't believe that Joe finally asked me out on a date!
ask * over + invite to one's home Why don't we ask the Johnsons over for dinner?

 

talkshow kiểm toán Cách nhớ từ vựng khi luyện thi TOEIC talk of the devil leave 60 câu nói tiếng Anh khích lệ người Hà Nội cum xe l宄 Y 鑶瑰暘 phần bed 50 học tieng anh chuyên nghiệp 惠惆悋惠 ché æ² ã à 瑜嬮偑璋㈣姱钖 pack để tiếng anh thực sự là của ź 네이버통합검색 tu mẹo khi động viên người khác dùng tiếng kinh nghiệm học tiếng anh trực tuyến Ă truyen hay tieng anh chon loc mẹo trọng âm ï¾ ï¾ các Tá ª communication number one منتدياتالبرمجة và hospital toeic tiếng anh giao tiếp 知らないアナタは損してるかも học tiếng Anh web vÃ Æ äź rock