Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đi săn xe hơi (Game id:90)
Bạn hy nhắm thật chnh xc từng chiếc xe một rồi bm, ở đy bm thoải mi cn được cộng điểm khng ai bắt bớ g đu!

Đi săn xe hơi - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1kem_vi8020th December, 2010 - 04:25:39 Unknown
2djnhcodon7021st December, 2010 - 20:03:31 Unknown
3djnhcodon5021st December, 2010 - 20:04:34 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com