Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đại bt thần cng (Game id:81)
Bạn dng nt ↑v ↓ để điều khiển nồng sng sau đ nhấn nt "LAUNCH" pha trn gc tri game để bắng.

Đại bt thần cng - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1dk_chanlong8903rd December, 2011 - 19:34:40 Unknown
2thangame1136127th February, 2011 - 02:24:56 Unknown
3quachtridat53828th January, 2011 - 04:23:02 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com