Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đĩa bay bắt b (Game id:291)
Bạn hy điều khiển đĩa bay bằng cc nt mũi tn bay trn những động vật như b, cừu.. v nhấn nt di để ht vo đĩa bay v hạ cnh an ton vo bệ đổ c đn chớp nhy.


Copyright 2010 KhoGame.com