Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đi tm kho bu 2 (Game id:278)
Bạn hy dng tr thng minh v c phn đon của mnh để tm ra cc cha kho vng được cất giữ ở những nơi b mật v dng chng để mở cửa mật thất để lấy kho bu. Bạn dng cc nt mũi tn để đi lại trong qu trnh tm kho bu nh.


Copyright 2010 KhoGame.com