Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đặt bom (Game id:257)
Bạn đang ở trong một kho bu c rất nhiều ngăn hầm lm bằng b tng để cất giữ những bu vật, bạn hy dng cc nt c mũi tn để đi lại trong hầm v dng nt di để đặt bom để tm bu vật.


Copyright 2010 KhoGame.com