Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đấu trường đẫm mu (Game id:250)
Trong tr chơi ny bạn sẽ l một nhn vật trong đấu trường đẫm mu, trước khi vo đấu bạn phải tập luyện với thng gỗ bằng cc nt: Bạn dng cc nt mũi tn để qua lại v nhảy, dng nt K để đ v dng nt L để đấm. Sau khi bạn hon tất kho luyện th bạn sẽ chnh thức vo đấu trường để đấu.


Copyright 2010 KhoGame.com