Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đổi gạch tr tuệ (Game id:245)
Bạn hy dng cc nt mũi tn r hnh chữ nhật đến hai vin gạch cần đổi chổ cho nhau sau đ nhấn nt di để để thực hiện lệnh đổi, đổi sao cho những vin gạch cng dy mu l ok.


Copyright 2010 KhoGame.com