Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đi bạn chiến đấu (Game id:194)
Sau cuộc chạy đua giờ đy thỏ v ra l đi tốt, cng chiến đấu để bảo vệ mnh, bạn hy dng nt di để thay đổi tư thế bắn chim v đnh rắng.

Đi bạn chiến đấu - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1titanic10893563024th May, 2010 - 22:23:06 Unknown
2dodien152303rd March, 2011 - 10:29:54 Unknown
3dodien634025th February, 2011 - 12:01:21 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com