Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Xếp t gic (Game id:1533)
Tham gia vo tr chơi, thể hiện sự kho lo để xếp cc ch t gic to lớn chồng ln nhau cng cao cng tốt. Sử dụng phm di [space] để xếp cc ch t gic.


Copyright 2010 KhoGame.com