Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Thot khỏi nh t (Game id:1514)
Một kẻ cướp muốn thot khỏi nh t nến hắn nhẫn tm giết rất nhiều người.Bạn hy ngăn chặn việc ny lại nh.Khogame nơi hội tụ nhiều game hay v được nhiều người chơi nhất.


Copyright 2010 KhoGame.com