Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Ma trận kỳ th (Game id:144)
Bạn đang bị nhốt trong ma trận, lần ny phải dng đến c phn đon v tr khn của bạn th mới c thể gip bạn thot khỏi ma trận.

Ma trận kỳ th - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1hecbola1928th May, 2011 - 21:46:02 Unknown
2hecbola1828th May, 2011 - 21:45:25 Unknown
3hecbola1726th May, 2011 - 21:26:53 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com