Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đấu V Đi (Game id:1345)
Game ny tạo cơ hội cho bạn no chưa c điều kiện tham gia đấu v đi th sẽ thực hiện được ước mơ của mnh.Chc bạn lun ginh chiến thắng trong thi đấu.Sử dụng A S D để đnh v ← → ↑ ↓ để di chuyển.


Copyright 2010 KhoGame.com