Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Ba hoa cứu bạn (Game id:134)
Nhưng bng hoa xinh đẹp đang mắc kẹt v bạn hy bắn gip những bng hoa cng mu lin kết với nhau để chng c đủ sc mạnh tự thot khỏi khối kẹt

Ba hoa cứu bạn - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1ptdesgnhi708229th October, 2010 - 16:42:46 Unknown
2happy_ending144827th October, 2010 - 05:04:56 Unknown
3phuongngoc85412th March, 2011 - 07:05:23 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com