Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đn lấy nụ hn (Game id:1337)
Trong 1 nhm bạn ai cũng c bạn gi hết duy chỉ c chng khờ ny l chưa.Anh ta bn tổ chức 1 cuộc thi nhầm khch lệ sự đu khổ của mnh bằng cch chơi tr đn lấy nụ hn.Ai lấy được nhiều nhất sẽ đựơc 1 c gi trao nụ hn.Bạn gip anh ta nh. Sử dụng phm ← → để di chuyển đn lấy nụ hn.Nhớ chỉ lấy nụ hn mu đỏ thi,đừng lấy mu khc nh.


Copyright 2010 KhoGame.com