Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cu c siu tốc (Game id:1306)
Cu c quả l một th vui tao nh. Tuy nhin những người kiếm sống bằng nghề "cu c" th cu được cng nhiều c cng tốt Dng chuột để điều khiển cần cu, giữ chuột lấy lực v thả tay để bung cần cu. Mỗi level c số lượng c phải kiếm v thời gian nhất định. Mồi dng để cu tương đương với mu c. Ăn biểu tượng đồng hồ để tăng thm thời gian. Hy ch v thời gian sẽ nhanh hơn đấy!


Copyright 2010 KhoGame.com