Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
7 vin ngọc rồng 2 (Game id:1302)
Đọc chuyện 7 vin ngọc rồng c bao giờ bạn thấy cc nhn vật đua xe khng?^^ Hy chơi game để cng tham gia cuộc đua giữa Vegeta, Picollo, Songoku v Mr.Satan nh Khogame - thin đường game giải tr! Trước tin bạn hy chọn nhn vật đại diện cho mnh. Dng phm ↑ để nhảy, phm → để đi. Khi cột MAX đầy năng lượng, nhấn phm Space để ra đn tuyệt chiu.


Copyright 2010 KhoGame.com