Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Hai la nhảy Audition (Game id:130)
Bạn hy nhấn nt theo k hiệu mũi tn sng để gip anh hai la nhảy đng nhịp, giống như tr của bn VTC

Hai la nhảy Audition - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1happy_ending481124th October, 2010 - 07:11:07 Unknown
2pinkyhttl1922nd October, 2010 - 21:52:40 Unknown
3truc301626th July, 2010 - 09:41:27 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com