Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đến tượng đ cũng phải nổi giận (Game id:1288)
Tnh hnh l ngy cng nhiều chim bồ cu ị bậy khắp nơi trong cng vin đặc biệt l ị ngay trn đầu tượng đ hnh thợ săn, một hm qu bực mnh tượng đ đ cử động được v bạn hy gip tượng đ tiu diệt lũ bồ cu nh.


Copyright 2010 KhoGame.com