Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Chinh phục nam sinh (Game id:1281)
Bạn sẽ vo vai 1 nữ sinh duyn dng,đi chinh phục cc nam sinh trong trường,Ch : bạn chỉ c 24 tiếng để chinh phục cc bạn nam,hy ch đồng hồ nh. Sử dụng chuột để di chuyển,khi muốn chinh phục 1 bạn nam hy giữ chuột vo mắt bạn nam đy,cn khi chiến đấu với cc bạn nữ để ginh giật cc bạn nam th hy nhy chuột nhiều vo


Copyright 2010 KhoGame.com