Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đại bc thần cng (Game id:1270)
Trong một tường thnh hoang vắng, bạn đ bị địch bao vy v bạn chỉ c 1 khẩu đại bc để chiến đấu, v by giờ bạn hy dng nt di (Space) để bắn v nt ← → để qua lại.Mục tiu của bạn l hy tiu diệt hết bọn giặc bằng thần cng đại bc..


Copyright 2010 KhoGame.com