Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đấu pho trn sng (Game id:1245)
Bạn hy dng cc nt mũi tn để chỉnh đầu pho cho vừa tầm v nhấn giữ nt di (space) cho c năng lượng ph hợp v thả ra để bắn tiu diệt mụ ph thuỷ c độc đang tấn cng bạn.


Copyright 2010 KhoGame.com