Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Chiến tranh vng vịnh (Game id:1238)
Đy l 1 game chiến thuật, c 2 phe v mỗi bn sẽ thay phin nhau bắn 1 lần giống Gunbound. Khi vo game bạn sẽ bắt gặp hai nt, nhấn nt "Move" l di chuyển đến địa điểm thuận lợi để băn, cn nhất nt "Stay" ở nguyn vị tr cũ,sau khi chọn đi hoặc ở lại th sẽ c những nt c vũ kh ph hợp, sau khi chọn vũ kh th nhấn nt di để bắn, nhấn lu hoặc nhanh để c năng lượng "Power" ph hợp.


Copyright 2010 KhoGame.com