Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cậu b thần thng (Game id:1225)
Trn đường chinh phục cng l, Cậu b thần thng gặp những đốm lửa ma qi, bạn hy nhấn nt Z để cậu b biến thnh thần lửa hoặc nhấn nt X để cậu b biến thnh thần gi khi gặp cy đổ hoặc đ cản đường của ma qi, v nhấn nt di để bắn những gọn lửa bay.


Copyright 2010 KhoGame.com