Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Ninja người my (Game id:1216)
Đy l một tr chơi v thuật đnh kiếm của cc ninja người my, bạn hy dng nt A để đ, nt D tăng tốc đường gươm, nt ↑↓ để chm trn v dưới nt di space l tiệt chiu chỉ dng được 1 lần.


Copyright 2010 KhoGame.com