Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Ninja Thỏ Ra (Game id:1208)
Trong tr chơi ny bạn hy chọn Ninja Thỏ hoặc Ra để bắt đầu chuyến phiu lưu mạo hiểm kỳ b. Bạn hy nhấn nt di space để đnh v dng cc nt ← → ↑↓ để ln, xuống, nhảy v qua lại.


Copyright 2010 KhoGame.com