Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Chinh phục i tnh (Game id:120)
Bạn đang muốn người ấy yu bạn thật nhiều như bạn đ yu người ấy, bạn hy dng chnh đi bn tay của mnh để dung đắp tnh yu đ bằng cch cu những quả tim vng để chinh phục người ấy.

Chinh phục i tnh - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1garunggaitrua3034416th September, 2010 - 16:13:41 Unknown
2garunggaitrua2771722nd June, 2011 - 10:28:04 Unknown
3garunggaitrua2516325th November, 2010 - 08:28:27 Unknown

Chinh phục i tnh - Bản điểm:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1aithuong_ainho_nguoidung1430018th March, 2014 - 21:09:32 Unknown
2aithuong_ainho_nguoidung1344717th March, 2014 - 03:48:10 Unknown
3aithuong_ainho_nguoidung131508th April, 2014 - 06:34:58 Unknown
4aithuong_ainho_nguoidung129914th April, 2014 - 02:33:13 Unknown
5aithuong_ainho_nguoidung125058th April, 2014 - 00:50:45 Unknown
6aithuong_ainho_nguoidung1216825th March, 2014 - 01:27:54 Unknown
7aithuong_ainho_nguoidung1208712th March, 2014 - 06:27:22 Unknown
8aithuong_ainho_nguoidung1178112th March, 2014 - 00:37:23 Unknown
9aithuong_ainho_nguoidung1177229th March, 2014 - 00:39:22 Unknown
10aithuong_ainho_nguoidung1157118th March, 2014 - 03:54:16 Unknown
11aithuong_ainho_nguoidung1146318th March, 2014 - 04:09:47 Unknown
12aithuong_ainho_nguoidung112177th April, 2014 - 00:59:01 Unknown
13aithuong_ainho_nguoidung1110318th March, 2014 - 17:35:13 Unknown
14aithuong_ainho_nguoidung1110129th March, 2014 - 00:18:57 Unknown
15aithuong_ainho_nguoidung1100228th March, 2014 - 21:07:04 Unknown
16aithuong_ainho_nguoidung1088225th March, 2014 - 01:12:13 Unknown
17aithuong_ainho_nguoidung1087618th March, 2014 - 23:48:31 Unknown
18aithuong_ainho_nguoidung105569th April, 2014 - 07:22:42 Unknown
19aithuong_ainho_nguoidung1045921st March, 2014 - 23:29:37 Unknown
20aithuong_ainho_nguoidung103784th April, 2014 - 06:28:22 Unknown
21aithuong_ainho_nguoidung1031626th March, 2014 - 20:24:43 Unknown
22aithuong_ainho_nguoidung1003310th April, 2014 - 23:35:31 Unknown
Copyright 2010 KhoGame.com