Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đo vng với bố gi (Game id:119)
Một mỏ vng đang đợi bạn cu, bạn hy dng nt ↓để cu ton bộ số vng trong mỏ rồi tiếp tục qua cc mỏ khc để trở thnh triệu ph điểm của KhoGame.

Đo vng với bố gi - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1vipsangspkt21474800003rd September, 2011 - 00:19:51 Unknown
2vipsangspkt21474800003rd September, 2011 - 00:19:51 Unknown
3aithuong_ainho_nguoidung121201012th January, 2011 - 06:57:27 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com