Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đo vng kiểu c (Game id:118)
Một mỏ vng đang đợi bạn cu, bạn hy dng nt ↓để cu ton bộ số vng trong mỏ rồi tiếp tục qua cc mỏ khc để trở thnh triệu ph điểm của KhoGame.

Đo vng kiểu c - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1aithuong_ainho_nguoidung88888818th February, 2011 - 06:45:06 Unknown
2aithuong_ainho_nguoidung7777777th November, 2010 - 03:37:04 Unknown
3aithuong_ainho_nguoidung77777711th February, 2011 - 07:01:42 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com