Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đấu v Samurai (Game id:115)
Cc nt điều khiển: 4 = li, 6 = tới, 8=nhảy, INSERT=đỡ, HOME=đấm, PAGE-UP= đ, hoặc bạn nhấn nt CONTROL KEY để xem chi tiết.

Đấu v Samurai - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1ptdesgnhi4321011th March, 2011 - 06:26:19 Unknown
2DangKhoi872799024th November, 2011 - 06:11:17 Unknown
3DangKhoi872461024th November, 2011 - 06:04:56 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com