Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nội dung bài học gồm những phần sau:

Grammar: Các hiện tượng ngữ pháp cốt lõi của từng bài được giói thiệu, các qui tắc sử dụng, những hiện tượng ngữ pháp được đưa ra, qua đó giúp các bạn thực hành.

Vocabulary: Trong phần này bạn có thể lĩnh hội được vốn từ vựng liên quan đến từng bài, từng chủ đề, thông qua các bài tập cụ thể, thông qua đó các bạn có thể dùng từ dễ dàng hơn.

Video Đàm Thoại 11 - Can I Help You? 10 - Wrapping it up 9 - A Customer Survey 8 - Graphs and Trends 7 - A Report on Progress 6 - What are the Options 3 - Getting acquainted 2 - Why don't you join us 1 - Pleased to meet you 49 Food 48 Death 47 Punctuation 46 The Human Body 45 Describing Things 44 Word Association 43 Superstition 42 Action ! 41 Influence 40 Complaint 39 Money 38 News 37 Fashion 35 Making Mistakes 34 Political Correctness 33 Questions & Answers 32 Fear ! 31 Lies !! 30 Abbreviation 29 Humour 28 Intonation 27 Noun/Verbs 26 On and Off 25 Making a Speech 24 Changing English 23 Faults and Bad Habits 22 The way you feel 21 Compliments Mister DunCan 20 More Slangs Mister DunCan 19 Rules Mister DunCan 18 Small Talk Mister DunCan 17 Time 16 Technology 15 SLANG 14 Body Language 13 Grammar 12 All about you! 11 Irony and Coincidence 11 Fun and Conversation 10 Improving English 07 Health & Exercise 06 Office Words 05 Giving News 04 Idioms/Proverbs 03 Saying Thank you 02 Accents Bài 01 Business 02-Idioms Business 01-Job Interviews Real English 08d Real English 08c Real English 8a-8b Real English 07 Real English 06 Real English 05 Real English 2 What is Real English? It’s raining cats.. The water just goes.. Heat is unbearable! You’ve got to drink.. The whole world... Asking the way 2 Introducing Other People Asking the way 1 Introduce yourself Greetings Weather Forecast Snowy Day Rainy Day Sunny Day Listening ABC word Greeting Customers Animals Informal Greetings Formal Greetings

Từ vựng tiếng Anh về siêu thị và cụm gonna Từ vựng tiếng Anh về chủ đề hôn 35 câu hỏi tiếng Anh sử dụng thông Từ vựng tiếng Anh về chủ đề sân Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thể tiếng anh giao tiếp cấp tốc Từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành bếp những cụm từ Từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành nha Từ vựng tiếng Anh về lĩnh vực báo chí CÃch Tự học tiếng Anh giao tiếp tại nhà thông dụng cách đọc số thứ tự trong tiếng anh Tự tin tăng cường vốn từ vựng tiếng Các cách nói không sao đâu trong tiếng thanh ngu tieng anh T宄 Interview Cách viết bài luận tiếng Anh hay về T氓鲁 thành ngữ thông dụng imperative Tieng Nhat T脙 tự học T谩潞i Cách viết bài luận tiếng anh để đạt phần mềm luyện nghe nói THANH NGU to TIếng ANh 8 TOEIC 800 茂戮茂陆陋茂戮 tiếng anh học tiếng anh Thêm phãƒn プレミアムマンションライフを求めて Tên các địa danh nổi tiếng của Việt Thay đổi cách học tiếng Anh hoc tieng anh The Calm before the storm idioms Thiết kế ÑÐÐÐ¾Ð½Ñ Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành 閵夋ぜ鍎搁妷鐔村亜閵夌姰鍎 cách phân biệt street Tiếng Anh du lịch nhà hàng khách sạn Tiếng anh cho Tiếng anh 9 Tiếng anh du lich Tiếng anh giao tiếp 102 Tiếng anh lớp 9 Tiếng nhật Tieng Nhat Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong Tieng anh Tieng anh lop 7