Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nội dung bài học gồm những phần sau:

Grammar: Các hiện tượng ngữ pháp cốt lõi của từng bài được giói thiệu, các qui tắc sử dụng, những hiện tượng ngữ pháp được đưa ra, qua đó giúp các bạn thực hành.

Vocabulary: Trong phần này bạn có thể lĩnh hội được vốn từ vựng liên quan đến từng bài, từng chủ đề, thông qua các bài tập cụ thể, thông qua đó các bạn có thể dùng từ dễ dàng hơn.

Video Đàm Thoại 11 - Can I Help You? 10 - Wrapping it up 9 - A Customer Survey 8 - Graphs and Trends 7 - A Report on Progress 6 - What are the Options 3 - Getting acquainted 2 - Why don't you join us 1 - Pleased to meet you 49 Food 48 Death 47 Punctuation 46 The Human Body 45 Describing Things 44 Word Association 43 Superstition 42 Action ! 41 Influence 40 Complaint 39 Money 38 News 37 Fashion 35 Making Mistakes 34 Political Correctness 33 Questions & Answers 32 Fear ! 31 Lies !! 30 Abbreviation 29 Humour 28 Intonation 27 Noun/Verbs 26 On and Off 25 Making a Speech 24 Changing English 23 Faults and Bad Habits 22 The way you feel 21 Compliments Mister DunCan 20 More Slangs Mister DunCan 19 Rules Mister DunCan 18 Small Talk Mister DunCan 17 Time 16 Technology 15 SLANG 14 Body Language 13 Grammar 12 All about you! 11 Irony and Coincidence 11 Fun and Conversation 10 Improving English 07 Health & Exercise 06 Office Words 05 Giving News 04 Idioms/Proverbs 03 Saying Thank you 02 Accents Bài 01 Business 02-Idioms Business 01-Job Interviews Real English 08d Real English 08c Real English 8a-8b Real English 07 Real English 06 Real English 05 Real English 2 What is Real English? It’s raining cats.. The water just goes.. Heat is unbearable! You’ve got to drink.. The whole world... Asking the way 2 Introducing Other People Asking the way 1 Introduce yourself Greetings Weather Forecast Snowy Day Rainy Day Sunny Day Listening ABC word Greeting Customers Animals Informal Greetings Formal Greetings

hàn restaurant loai vat Các tình huống làm việc với cấp trên 知らないアナタは损してるかも 乌云密布图片 多彩天空 自然风光 cãch Những website học tiếng Anh online tốt Nâng Cao Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Chỉ Bằng Những câu nói tiếng Anh an ủi ý nghĩa 涓逛腹涓逛腹浠栦腹閬滃崢 誰他 盲鹿艗盲潞氓氓茠氓戮莽 雱れ澊氩勴喌頃 瞼靸 giới từ To 锞夛姜锞 đại từ luyện thi Làm thế nào để hết 茂戮 Phap ĂŁm ke toan học từ vựng tiếng Anh Từ vựng tiếng Anh về đặc điểm và 6 cách học tiếng Anh nhanh nhất mà hiệu Cách học tiếng Anh cơ bản hiệu quả t霉 các dạng câu hỏi trong bài thi nghe toeic TỪ here ÑÐ Ð Ð¾Ð½Ñ ï¾ no ifs truyen tiếng anh thông dụng hàng ngày facts nhật bản 鐭ャ倝銇亜銈儕銈裤伅鎹熴仐銇 ong Må² ç ¼ thanh ngu Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết ðððð¾ð½ñ because 脛脜戮 Weather