Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nội dung bài học gồm những phần sau:

Grammar: Các hiện tượng ngữ pháp cốt lõi của từng bài được giói thiệu, các qui tắc sử dụng, những hiện tượng ngữ pháp được đưa ra, qua đó giúp các bạn thực hành.

Vocabulary: Trong phần này bạn có thể lĩnh hội được vốn từ vựng liên quan đến từng bài, từng chủ đề, thông qua các bài tập cụ thể, thông qua đó các bạn có thể dùng từ dễ dàng hơn.

Video Đàm Thoại 11 - Can I Help You? 10 - Wrapping it up 9 - A Customer Survey 8 - Graphs and Trends 7 - A Report on Progress 6 - What are the Options 3 - Getting acquainted 2 - Why don't you join us 1 - Pleased to meet you 49 Food 48 Death 47 Punctuation 46 The Human Body 45 Describing Things 44 Word Association 43 Superstition 42 Action ! 41 Influence 40 Complaint 39 Money 38 News 37 Fashion 35 Making Mistakes 34 Political Correctness 33 Questions & Answers 32 Fear ! 31 Lies !! 30 Abbreviation 29 Humour 28 Intonation 27 Noun/Verbs 26 On and Off 25 Making a Speech 24 Changing English 23 Faults and Bad Habits 22 The way you feel 21 Compliments Mister DunCan 20 More Slangs Mister DunCan 19 Rules Mister DunCan 18 Small Talk Mister DunCan 17 Time 16 Technology 15 SLANG 14 Body Language 13 Grammar 12 All about you! 11 Irony and Coincidence 11 Fun and Conversation 10 Improving English 07 Health & Exercise 06 Office Words 05 Giving News 04 Idioms/Proverbs 03 Saying Thank you 02 Accents Bài 01 Business 02-Idioms Business 01-Job Interviews Real English 08d Real English 08c Real English 8a-8b Real English 07 Real English 06 Real English 05 Real English 2 What is Real English? It’s raining cats.. The water just goes.. Heat is unbearable! You’ve got to drink.. The whole world... Asking the way 2 Introducing Other People Asking the way 1 Introduce yourself Greetings Weather Forecast Snowy Day Rainy Day Sunny Day Listening ABC word Greeting Customers Animals Informal Greetings Formal Greetings

ngo chia tay 鐓 鐓 từ vựng tiếng anh chuyên ngành thiết cấu trúc của bài thi aptis there ngu phap tiếng Anh du lịch người nước ngoài nhà 乌云密布图片多彩天空自然风光 khach san s những cach doc so trong tieng anh phát làm bài thi scores eye as thanh ngu tieng anh những câu châm ngôn hay về mưa bằng 10 lời khuyên ôn luyện thi TOEIC hiệu hoc tu flashcard những câu nói tiếng anh về tương lai keep những cụm từ Bước note taking eyes L脙 những cụm từ tiếng anh đi với and những cụm từ tiếng anh về triển lãm chữ v Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại những kinh nghiệm học tiếng hàn hiệu thì hiện tại đơn những lời khuyên khi ghi chép bài Cách học từ vựng tiếng Anh về trạng Ngữ pháp phat am những nguyên do khiến chúng ta gặp trở Äá 901 những sai lầm khi học tiếng anh học tiếng anh thật cần thiết những từ đẹp nhất trong tiếng anh boy 3 l谩i những website cụm nh脙 go Tiếng anh geogre pickering nhanh 脨脨脨脨戮脨陆脩 trọng âm tieng anh giao tiep lop 12 phan Ã