Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Easy English Conversation là chương trình hội thoại kèm Audio về các chủ đề thông dụng trong cuộc sống. Tốc độ đọc rất chậm và rõ lời, phù hợp cho các bạn mất gốc hay mới bắt đầu học lại tiếng Anh.

Daily Life 1. I Live in Pasadena 2. I Have a Honda 3. Do You Have a Girlfriend? 4. Walking the Dog 5. Borrowing Money 6. Going to the Beach 7. My Wife Left Me 8. What's on TV? 9. A Nice Place to Live 10. The New Mattress 11. My Laptop Is So Slow 12. How about a Pizza? 13. The New House 14. Fish Are Everywhere 15. A Bad Boyfriend 16. Talking Animals 17. Housecleaning Day 18. A TV Lover 19. Write to Your Grandma 20. Are You Sleepy? 21. God Is Watching 22. Feed the Cat 23. Shave Your Face 24. Two Polite People 25. Give Me a Puppy 26. Kittens to Give Away 27. Happy in Heaven 28. His Line Is Never Busy 29. Friday the 13th 30. Do You Love Me? 31. Dad Has a Girlfriend 32. What's That Smell? 33. They Deliver 34. A Lost Button 35. Did You Say Something? 36. Washed and Folded 37. Talk Radio 38. A Bad Diet 39. A Ham Sandwich 40. Time for Your Bath 41. A Black Screen 42. A New Hard Drive 43. Your Email Address 44. Time for a Nap 45. Thinking about His Funeral 46. The Elephant 47. You Can Have Some of My Friends 48. If You Cheat, You Will Die 49. Let's Not Go Out 50. Fill Out the Form 51. The Animal Shelter 52. Is It Raining? 53. It's So Hot 54. A Snowman 55. The ATM 56. Move the Blue Bin 57. Digital TV 58. Just Shoot Me 59. Don't Be a Racist 60. Use a Tissue 61. Two Little Ones 62. But Is It Art? 63. Life Is for Living 64. A Tough Choice 65. Patch It or Sew It? 66. What's So Funny? 67. Spanish Spoken Here 68. It's the Only Earth We've Got 69. No Time for Rhyme 70. Dumb and Happy 71. Live from NBC 4! 72. Life after Death 73. Wipe Your Feet 74. Mother's Day 75. A New Flag 76. Work up an Appetite 77. Dialing for a Dollar

Quy tĂĄc từ vựng và các cách diễn đạt về Så³ tieng anh Bài luận tiếng Anh về việc xem tivi hay TÃÆ từ điển ns bảo chấn hát tiếng anh không phải từ đơn tự học tiếng anh phương pháp không sinh tự học tiếng anh phương pháp không mới tự học tiếng nhật căn bản t锞兾达焦 bài thi tiếng anh t霉 viết email viết lại câu Thì Những lời chúc Valentine ý nghĩa bằng viết thư Bí quyết trở thành một người nghe viết thư về kinh nghiệm đã qua bằng anh Cách trình bày bài nói tiếng Anh về du viết thư xin lỗi bằng tiếng anh viết thư xin việc bằng tiếng anh những việc đọc tài liệu tiếng anh sẽ trở và à cum và à Švà à Ž vÃ Æ Ã Thuáºt và ⠚ vÐ Ñ Ð Chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC ảnh vÐ³Ñ Ð từ vựng tiếng anh lớp 6 Từ 雱れ澊氩勴喌頃 瞼靸 học