Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Base Form Past Simple Past Participle Nghĩa
Backbite Backbit Backbitten Nói xấu, nói lén
Backfit Backfit Backfit Tân trang bộ phận
Backlight Backlit Backlit chiếu sáng mặt sau
Backslide Backslid Backslid Tái phạm, lại sa ngã
Be Was/were Been Thì, là, ở
Bear Bore Born Sinh, mang, chịu đựng
Beat Beat Beaten Đập, đánh
Become Became Become Trở nên, trở thành
Bedight Bedight Bedight Trang trí (tiếng cổ)
Befall Befell Befallen Xảy đến
Beget Begot Begotten Gây ra, sinh ra
Begin Began Begun Bắt đầu
Begird Begirt Begirt buộc quanh, bao quanh
Behight Behight Behight Thề nguyền
Behold Beheld Beheld Nhìn, ngắm
Belay Belaid Belaid Cột, cắm (thuyền) lại
Bend Bent Bent Cuối xuống, uốn cong
Bereave Bereft Bereft Đoạt cướp, làm mất
Beseech Besought Besought Nài, van xin
Beset Beset Beset Nhốt, bao vây
Bespeak Bespoke Bespoken Đặt, giữ trước
Bestrew Bestrewed Bestrewed rắc, rải, vãi
Bestride Bestrode Bestridden Ngồi, đứng giạng chân
Bet Bet Bet Đánh cuộc
Betake Betook Betaken Đi, dấn thân vào
Bethink Bethought Bethought Nghĩ, nhớ ra
Beweep Bewept Bewept Xem chữ "Weep"
Bid Bid Bid Đặt giá
Bid Bade Bidden Bảo, ra lệnh
Bide Bided Bided Đợi, chờ đợi
Bind Bound Bound Trói, buộc, làm dính vào
Bite Bit Bitten Cắn, ngoạm
Blaw Blawed Blawn Thổi ( chữ cổ)
Bleed Bled Bled (làm) chảy máu
Blend Blended Blent trộn lẫn, hợp nhau
Bless Blessed Blest Giáng phúc, ban phúc
Blow Blew Blown Thổi
Bowstring Bowstrung Bowstrung thắt cổ bằng dây cung
Break Broke Broken Đập vỡ
Breed Bred Bred Nuôi dạy
Bring Brought Brought Mang, đem
Broadcast Broadcast Broadcast Phát thanh
Browbeat Browbeat Browbeat Doạ nạt
Build Built Built Xây dựng
Burn Burnt Burnt Đốt, cháy
Burst Burst Burst Nổ
Bust Bust Bust phá sản, vỡ nợ
Buy Bought Bought Mua

ï¾ï¾ kỹ năng nói tiếng Anh 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 i 脨脨脨脨戮脨陆脩 ノ ノ course Ä kiến thức tiếng anh must 脛脜戮 ç ² Ð bi quyet thơ tiếng Anh Tân ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng thành ngữ 乌云密布图片 多彩天空 自然风光 viết tắt chiến thuật nào khi thi toeic heart phÃt mean đơn xin việc bằng tiếng anh cat hoc tu tieng Những từ tiếng Anh dễ bị viết nhầm TỪ community father hoc tu tieng anh 道具 audience 誰他 3 bí mật giúp bạn nói trôi chảy như lien tu 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝蹭笗璩变簶涔囪巢鍣 nâng cao vốn từ vựng ielts cách luyện nghe tiếng anh 乌云密布图片多彩天空自然风光 Bí quyết tăng cường dung lượng lãi tu vung tieng anh bi bÆ á c Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp POWER học ngữ pháp chó nhật Nắm soon every any tom truyen tieng anh lái 知らないアナタは损してるかも 7 bèœ truyện hay tiếng anh road và way here láp lá i business lease ノェノ vi thì quá khứ đơn trường Đh tôn Đức thắng