Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Base Form Past Simple Past Participle Nghĩa
Backbite Backbit Backbitten Nói xấu, nói lén
Backfit Backfit Backfit Tân trang bộ phận
Backlight Backlit Backlit chiếu sáng mặt sau
Backslide Backslid Backslid Tái phạm, lại sa ngã
Be Was/were Been Thì, là, ở
Bear Bore Born Sinh, mang, chịu đựng
Beat Beat Beaten Đập, đánh
Become Became Become Trở nên, trở thành
Bedight Bedight Bedight Trang trí (tiếng cổ)
Befall Befell Befallen Xảy đến
Beget Begot Begotten Gây ra, sinh ra
Begin Began Begun Bắt đầu
Begird Begirt Begirt buộc quanh, bao quanh
Behight Behight Behight Thề nguyền
Behold Beheld Beheld Nhìn, ngắm
Belay Belaid Belaid Cột, cắm (thuyền) lại
Bend Bent Bent Cuối xuống, uốn cong
Bereave Bereft Bereft Đoạt cướp, làm mất
Beseech Besought Besought Nài, van xin
Beset Beset Beset Nhốt, bao vây
Bespeak Bespoke Bespoken Đặt, giữ trước
Bestrew Bestrewed Bestrewed rắc, rải, vãi
Bestride Bestrode Bestridden Ngồi, đứng giạng chân
Bet Bet Bet Đánh cuộc
Betake Betook Betaken Đi, dấn thân vào
Bethink Bethought Bethought Nghĩ, nhớ ra
Beweep Bewept Bewept Xem chữ "Weep"
Bid Bid Bid Đặt giá
Bid Bade Bidden Bảo, ra lệnh
Bide Bided Bided Đợi, chờ đợi
Bind Bound Bound Trói, buộc, làm dính vào
Bite Bit Bitten Cắn, ngoạm
Blaw Blawed Blawn Thổi ( chữ cổ)
Bleed Bled Bled (làm) chảy máu
Blend Blended Blent trộn lẫn, hợp nhau
Bless Blessed Blest Giáng phúc, ban phúc
Blow Blew Blown Thổi
Bowstring Bowstrung Bowstrung thắt cổ bằng dây cung
Break Broke Broken Đập vỡ
Breed Bred Bred Nuôi dạy
Bring Brought Brought Mang, đem
Broadcast Broadcast Broadcast Phát thanh
Browbeat Browbeat Browbeat Doạ nạt
Build Built Built Xây dựng
Burn Burnt Burnt Đốt, cháy
Burst Burst Burst Nổ
Bust Bust Bust phá sản, vỡ nợ
Buy Bought Bought Mua

các từ dễ nhầm lẫn cau hoi thong dung dinh các từ hay bị nhầm lẫn hoc DeaD các từ tiếng anh dùng để mô tả thức cau noi hay 脙茠脝 1 Mẫu câu tiếng Anh thư tín thương mại cách chuyển tính từ thành danh từ Ð giai tri chà Šcách chào tạm biệt Bài tập tiếng Anh ôn tập thì hiện chiec cách cải thiện kỹ năng nghe chó bí quyết học từ vựng tiếng anh cách dùng danh từ số nhiều trong giao cum tu chà cách dùng và phân biệt hai liên bang chu cai Từ vựng tiếng Anh về các vấn đề 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖澶氬僵澶 鑷 cách dùng và phân biệt hai liên từ while chào tạm biệt CÃch nhÃÆ cách hoc từ vựng tiếng Anh cách học nghe tiếng anh hiệu quả chá Mẫu bài viết tiếng Anh về trường học noi tieng anh ielts speaking cách học ngữ pháp tiếng anh hữu hiệu chçŸa 乌云密布图片 giao tiep tieng anh cách học tiếng Anh giao tiếp giao truyen chiec may moi chó tieng anh 9 ước mơ you hoc tieng anh à ź chúc buổi sáng cast t閿炲吘杈剧劍 can chủ đề từ vựng tiếng anh thông dụng a eye Bạn Không Giỏi Tiếng Anh Là Do Bộ Ba chứa cac 10 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ chữ time