Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • The miracle bridge - Cây cầu kỳ vĩ The miracle bridge Cây cầu kỳ vĩ The Brooklyn Bridge that spans the river between Manhattan and Brooklyn is simply an engineering miracle. In 1883, a creative engineer, John Roebling, was inspired by an idea for this spectacular bridge project. However, bridge-building experts told him to forget it, it just was not possible. Roebling convinced his son, Washington, an up-and-coming engineer, that the bridge could be built. The two of them conceived the concept of how it could be accomplished, and how to overcome the obstacles. Somehow they convinced bankers to finance the project. Now with unharnessed excitement and energy, they hired their crew and began to build their dream bridge. The project was only a few months under way when a

bテ オフィス b脿i luyen nghe tu chà Салоны 脙茠 Bài viết tiếng Anh về người cha h峄峜 kiểm toán 10 lời khuyên giúp học toeic tốt phần 2 kinh nghiệm viết luận cho business school từ Effortless English chÄ 銈 儠銈c偣 ірщззштп gerund h畛 Cum tu s à à h脙 20 xa hoi 100 nghe nghiep 65 Ä Å¾ 舒仍仂仆 học từ vựng mau quên phải làm sao luyen Power áşłnh danh ngon job no ifs 30 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng 会セ giảng dạy tiếng anh 锞夛緣 1 Ð and phan 44 ngữ ə pha bí quyết học tiếng Anh cãƒæch Ãź the miracle bridge