Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Financial Words and Expressions Used in Business and the Stock Market O ur first expression is in the red . It is another way of saying that a business is losing money. In the past, numbers in the financial records of a company were written in red ink to show a loss. A business magazine recently published a report about a television company. The report said the company was still in the red, but was able to cut its loss from the year before. A profit by a business is written in black numbers. So a company that is in the black is making money. An international news service reported that a private health insurer in Australia announced it was back in the black with its first profit in three years. Another financial expression is run on
  • Phân biệt Share và Stock T ừ điển Anh Việt của Viện Ngôn Ngữ Học (1993) giải nghĩa stock là cổ phần và share là cổ phiếu. Hãy giả dụ, bạn có một số tiền là $1.000. Bạn muốn đầu tư, invest . Bạn xem trong danh sách các cổ phần của các công ty trên thị trường chứng khoán New York Stock Exchange hay AMEX American Stock Exchange, bạn mua stock của công ty A giá $20 một share ; như vậy bạn mua được 50 shares . Sau khi mua bạn sẽ nhận được từ công ty một stock certificate (giấy chứng nhận cổ phần) trong đó có tên bạn làm chủ 50 cổ phiếu giá $20 một share . Bạn sẽ là một shareholder
  • Stock market impressions T oday we tell about some American expressions that are commonly used in business. Bells sound. Lighted messages appear. Men and women work at computers. They talk on the telephone. At times they shout and run around. This noisy place is a stock exchange . Here expert salespeople called brokers buy and sell shares of companies. The shares are known as stocks . People who own stock in a company, own part of that company. People pay brokers to buy and sell stocks for them. If a company earns money, its stock increases in value. If the company does not earn money, the stock decreases in value. Brokers and investors carefully watch for any changes on the Big Board . That is the name given to a list of stocks sold on

bài viết tiếng anh về thành phố 膽脿n 11 nghịch lý trong việc học tiếng anh Hướng dẫn phân biệt During và Through climate Học tiếng Anh qua phim ảnh am cách viết email tiếng anh bi quyet Ã ďž 銈 儠銈c偣 ảnh t氓鲁 nguyen am Tiếng Anh giao tiếp xin 40 danh từ trong tiếng anh luôn chia ở Một số thắc mắc xoay quanh kì thi TOEIC tieng anh lop 9 РРРон 9 truyen hay má nh 灏忛偑璋㈣姱钖 luyện phát âm tiếng anh chuẩn theo giọng communication st ki idioms bí quyết nói tiếng anh hay như ə ノノ road và way hoc Ước mơ trở thành nhà phiên dịch giỏi Cụm từ tiếng Anh về chủ đề thực chinh phục part 4 toeic listening khó hay món ăn việt nam trong tiếng anh TIếng ANh 8 Bí quyết trở thành một người học kinh nghiệm học từ vựng tiếng anh hiệu vÃƒÆ phương pháp nghe tiếng anh hiệu quả tu Muốn Nhanh Giỏi Nên Bắt Đầu Học học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề 会セ Nhật 锞夛姜锞 tiếng anh giao tiếp cấp tốc thÃnh stock