Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • SOME và ANY các kết hợp với SOME/ANY Chúng ta đều dùng SOME và ANY với danh từ đếm được (số nhiều) và danh từ không đếm được. 1. SOME Some được dùng trong câu khẳng định (positive sentence). Ex: I want some milk (Tôi muốn chút sữa.) I have some ideas. (Tôi có vài ý tưởng.) He saw some strangers in his house yesterday. (Anh ta nhìn thấy vài người lạ măt trong nhà hôm qua.) Đôi khi Some được dùng trong câu hỏi (mời ai dùng thêm gì hoặc một đề nghị lịch sự), chúng ta nên giới hạn câu trả lời. Ex: May I go out for some drink? – Coffee or soft drinks? 2. ANY Any được dùng trong câu phủ định (negative sentence) và nghi vấn. Ex: I

ďž khach san gioi tu thông dụng Từ vựng tiếng Anh nói tiếng anh tù vựng ірщззштп hình thức Tiếng ï¾ học tieng anh b bánh Những câu châm ngôn hay về mưa bằng tính cách cung hoàng đạo nickname tiếng anh học tiếng anh Hoc tieng anh cấu trúc tỪ tieng anh cho nguoi di lam tiếng anh xuất nhập khẩu 14 Cách học Tiếng Anh hiệu quả năm 2015 Ãm Tiếng anh những từ tiếng anh đi với giới từ of audio lÃm từ vung danh ngôn tiếng anh hay Từ vựng tiếng Anh về trường học và tieng 45 phút để chuẩn tiếng anh ngữ pháp tiếng Anh 13 tå² tieng anh 涔冒冒戮冒陆帽 tiếng anh chuyên ngành tiếng nhật mé æ å ƒo phần 8 ðððð¾ð½ñ bí quyết học tiếng Anh giao tiếp tiếng anh Ä những từ l loi chúc phãƒn doc truyen tieng anh funny tieng anh hieu qua an some vÃƒÆ any