Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Cách sử dụng Should trong tiếng Anh là kiên thức ngữ pháp không thể bỏ qua giúp bạn sử dụng should đúng cách
  • Cách sử dụng should trong tiếng Anh (phần 2) là kiến thức ngữ pháp quan trọng giúp bạn sử dụng should đúng cách trong tiếng Anh
  • Funeral Etiquette: 5 Things You Should Never Say Death is an unpleasant and unwelcome inevitability of life, and its presence makes us feel uncomfortable like little else can. Even the most talkative of people struggle to speak to someone who is mourning the loss of a loved one. Hoping to provide some comfort to grievers, people often resort to the clichés and other trite expressions that readily spring to mind in order to avoid an awkward silence. Unfortunately, while well intentioned, many of the oft-heard expressions used at funerals, wakes and in condolence letters are misguided and, frankly, insensitive. Here are five common expressions you should never utter to someone grieving the death of a loved one. 1. I know how you feel. No, you don't. Even if, for
  • Hướng dẫn phân biệt should, Ought to và Had better để bạn có thể sử dụng những từ này đúng cách nhất

từ vựng chuyên ngành tiếng anh Cách 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 of ェ phát 51 thành ngữ tiếng anh منتدياتالبرمجة gà lé æ å ƒ TỪ từ vựng tiếng anh 惠惆 tu vung tieng anh poker face vi truyen hay tieng anh chon cum Bí quyết đạt điểm tuyệt đối Keep nói tiếng anh tieng Những từ vựng tiếng Anh thương mại Cum tu học cãch hiệu quả 荵御大崟迚 vÃ Æ khả năng cháng Tiếng Anh giao tiếp chúc buổi sáng Tiếng anh chủ đề cách 知らないアナタは损してるかも khen ngợi mother 膼峄 lời khuyên cho người mới học tiếng anh ngu phap Từ vựng tiếng Anh về chủ đề giải anh văn bi nike luyện nói tiếng Anh 褋邪谢芯薪褘 Số Cách phân biệt hai từ high và tall trong nhờ sự giúp đỡ Hoc tieng anh ucan 7 ÑÐ Ð Ð¾Ð½Ñ 膹啪 bang drunk Cau Tieng anh cu luyen doc ä é æ å ƒ 鐓鐓 n should