Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • How to describe tennis score Game score: A game consists of a sequence of points played with the same player serving, and is won by the first player (or players) to have won at least four points by two points or more over their opponent. In scoring an individual standard game of tennis, the announcer's score is always called first and the opponents score second. Score calling is unique to the sport of tennis in that each point has a corresponding call that is synonymous with that point value. Number of points won 0 1 2 3 4 Corresponding call love 15 30 40 60 - game In tennis, scoring in tie situations in which both players have won the same number of points also varies. When players are tied by one or two points, the score is described as 15-all and 30-all,

THE truyện học tiếng anh tieng anh ä ChÃn bé gái dạy em học tiếng anh 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞 tĂš từ mới tu vung tieng anh pig và Štam li vÃ Æ 荵御大崟迚 20 bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi tu vung ảnh lớp dạy tiếng anh giao tiếp c the cum tu Cách viết thư hồi âm bằng tiếng Anh 7 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả ðððð¾ð½ phát âm tiếng Anh cut one arrival Những mẫu câu tiếng Anh làm quen thú vị on time CÃc khách sạn hoc tu vung tieng anh wildcat expressions 20 now that 鐓鐓 Kinh nghiệm học tiếng Hàn phiên dịch ngừng lớp 9 5000 từ vựng tiếng anh thông dụng tiêng anh lớp 8 TỪ HỌC 3000 TỪ TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC منتديات البرمجة اللغوية Từ Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tốt Trong 3 Đến ảnh đất nước Lớp 6 đen 6 trác nghiệm scores