Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Roses for Mama - Đóa hồng dâng mẹ Roses for Mama A man stopped at a flower shop to order some flowers to be wired to his mother who lived two hundred miles away. As he got out of his car he noticed a young girl sitting on the curb sobbing. He asked her what was wrong and she replied, I wanted to buy a red rose for my mother. But I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars. The man smiled and said, Come on in with me, I'll buy you a rose. He bought the little girl her rose and ordered his own mother's flowers. As they were leaving he offered the girl a ride home. She said, Yes, please! you can take me to my mother. She directed him to a cemetery, where she placed the rose on a freshly dug grave. The man

pig từ vựng tiếng anh du lich tu vung Tiếng Anh chỉ đường và những mẫu câu ch ngoi các màu sắc trong tiếng Anh 6 chiec binh nut doctor mẹo nâng cao năng lực nghe toeic hire dong tu 3 5 ứng dụng học ngữ pháp tiếng Anh các hình thức học tiếng anh trực tuyến Г Вј tieng anh 891 các m tiếng anh thú vị ɪə an 舒仍仂仆 truyện cười tĂš big cheese ï 5 ngạc nhiên CÃch Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về đóng 3 a an the Từ vựng tiếng Anh về phương tiện đi náºm 銈儠銈偣 họ gương mặt trẻ hải sản 네이버 통합검색 popular ノェノ Chủ động làm bài thi TOEIC LISTENING những quy tẠc tác từ vựng tiếng anh roses for mama