Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh (P2) 1. Phân biệt giữa Hear & Listen An imaginary conversation between a couple might go: -Did you hear what I just said? (Em có nghe anh vừa nói gì không?) -No, sorry, darling, I wasn't listening. (Xin lỗi anh yêu, em không nghe) Nhận xét : - Hear là nghe không có chủ ý, âm thanh tự lọt vào tai mình, - Listen là nghe có chủ ý, chú ý lắng nghe Ex: - I think I hear someone trying to open the door. - I listen to music every night. 2. Phân biệt Wear và Put on - I put on my clothes before going out. - The girl who wears a purple robe, is my sister. Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là mặc, nhưng to put on chỉ một hành động; còn to
  • Cụm động từ: Pay off và Put off A. pay off pay off (informal) (of a plan or an action, especially one that involves risk): to be successful and bring good results eg: The gamble paid off. pay somebody off/ pay off somebody : - to pay somebody what they have earned and tell them to leave their job Eg: The crew were paid off as soon as the ship docked. - (informal) to give somebody money to prevent them from doing something or talking about something illegal or dishonest that you have done Eg: All the witnesses had been paid off. pay something off/ pay off something : to finish paying money owed for something Eg: We paid off our mortgage after fifteen years. B. put off: put somebody off/ put off somebody : - to cancel a meeting or an
  • Cụm động từ với PUT 1. Put aside/by : để dành, dành dụm (tiền) Ex: Don't spend all your salary. Try to put something by each month. (Đừng tiêu hết tiền lương. Mỗi tháng cố dành dụm một ít) 2. Put forward : đề nghị, gợi ý Ex: A number of theories were put forward about the cause of his death. (Một số giả thuyết về nguyên nhân cái chết của ông ta đã được đưa ra) 3. Put in for : đòi hỏi, yêu sách, xin Ex: Why don't you put in for a pay rise? (Sao anh không đòi tăng lương?) 4. Put off : hoãn lại Ex: I'll put off my visit to Scotland till the weather is warmer (Tôi sẽ hoãn lại chuyến đi Scotland cho đến khi thời tiết ấm hơn) 5. Put on : mặc (quần áo), mang (giày), đội
  • To put on, to wear và to dress Phân biệt giữa TO PUT ON & TO WEAR: I put on my clothes before going out. The girl who wears a purple robe, is my sister. Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là mặc, nhưng: to put on chỉ một hành động; to wear chỉ một tình trạng. Vậy, muốn dịch câu: Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo. Đừng viết: I wash my face and wear my clothes. Phải viết: I wash my face and put on my clothes. Phân biệt giữa TO PUT ON & TO DRESS Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép...) Ví dụ: The mother dressed her baby.(Người mẹ mặc

Bí quyết học tiếng Nhật phrasal verbs ielts ảnh 膹啪 ノェノ word 45 desk job オフィス lãng mạn ảnh từ ghép tiếng anh Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay ï¾ ï¾ é s è ¼å³ số đếm tiếng anh từ 100 đến 1000 năm mới 乌云密布图片多彩天空自然风光 engligh expressions Những bài viết thư mẫu tiếng Anh B1 Câu bị động trong tiếng Anh Passive câu từ vựng tiếng anh chuyên ngành đọc tiếng anh học tiếng Anh phrasal verb Tiếng オフィス collocation Lớp 12 Học nói tiếng Anh giao tiếp Top 5 Sai Lầm Người Học Tiếng Anh lop 7 sự listening 50 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bất ÐÐÐÐ¾Ð½Ñ phat am 知らないアナタは损してるかも bài đọc là tinh Bí quyết luyện thi TOEIC thành công Khắc phục 3 điểm yếu thường gặp khi nh s Cách chuyên nghiệp Ã Æ m ÑÐÐÐ¾Ð½Ñ 70 Chưa học tốt Tiếng Anh vì bạn chưa ノノ 閵夋ぜ鍎搁妷鐔村亜閵夌姰鍎 điện thoại dat biet danh phap ngữ ノ ノ giå³ æ² put