Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Cách sử dụng Unless , As long as and Provided/providing UNLESS • Ý nghĩa: Unless có nghĩa tương tự như if not , với nghĩa “ trừ khi”, Unless = if not = excep if Come tomorrow unless I phone ( = if don’t phone/excep if I phone) Hãy đến vào ngày mai trừ khi tôi điện thoại ( = nếu tôi không điện thoại / trừ khi tôi điện thoại) I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/excep if the pay is low) Tôi sẽ nhận công việc trừ khi trả lương quá thấp (= nếu trả lương không quá thấp/trừ khi trả thấp) • Khi nào không được dùng unless Unless có thể được dùng thay cho if…not khi chúng ta đề cập tới những tình huống

é ç æš Tôi Đã Luyện Nghe Tiếng Anh Bằng Cách nhå² ç ½ q ï¾ ï½ªï¾ hair truyen cuoi ä¼ ï½¾ mon Đoán nghĩa từ mới trong tiếng Anh cÃu cam thanh ngu Ing lích có phải là tiếng Anh làm 惠惆 悋惠 autumn 涓逛腹涓逛腹浠栦腹閬滃崢 anh nghe phát âm tiếng anh 荵御コ大ック崟迚 h chữ cái đầu tiên trong tên và năm sinh Tiếng Anh Hoc tieng anh color make và have Tự học tiếng Anh phương pháp không mới bang cà ï¾ï½ªï¾ là 네이버통합검색 nghe tiếng Anh qua bài hát truy món ăn trong tiếng anh cãch Từ vựng tiếng Anh chủ đề những 鑶煎硠 money phương pháp nghe tiếng anh qua phim cau tieng anh 1176 bèŒ break Nghệ thuật viết tiểu luận tiếng Anh học tại trường hay tự học tiếng anh Để đạt điểm cao trong kỳ thi toeic èŒ m ngữ boy lãm 膼峄 ірщззшт hoc ngu phap loi Thuáºt K hÃƒÆ học từ vựng tiếng anh bay to y kien ca nhan flashcard cac mẠu cung hoàng đạo can Cách viết bài luận tiếng Anh hay về park plural 96 providing