Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Cách phát âm “t” trong tiếng Anh - Mỹ Người Mỹ có một số nguyên tắc phát âm chữ t như sau: 1. t nguyên là t: Trường hợp này thì khá là đơn giản. Khi t đứng đầu từ hoặc khi không đứng đầu từ nhưng lại được nhấn trọng âm vào nó thì người Mỹ cũng phải phát âm t là t. Ví dụ như ten, tooth, content... 2. t phát âm thành d: Khi t đứng giữa từ, không bị nhấn trọng âm thì thường người ta phát âm t nhẹ hẳn đi và t trở thành d. Ví dụ: Water thành /'wɔ:də/, daughter thành /ˈdɔdər/, later thành /leɪdə(r)/, meeting thành /'mi:diɳ/, better thành /´bedə/... T cũng được phát âm thành d khi nối âm t từ cuối từ này

Г Еє 75 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường Ä Å¾ tiêng anh lớp 8 thì Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Logistics english ear beside và besides tieng anh ï¾ ï¾ 锞夛緣 những mẫu câu tiếng anh dành cho thuyết begin viết tien cách học tốt ngữ pháp tiếng anh bóng đá ï¾ï½ªï¾ bí nguyết read à ä TIENG 60 câu nói tiếng anh khích lệ người 鐩查箍鑹楃洸娼炴皳姘撹尃姘撴埉鑾 audio 5 cách luyện nói tiếng anh hiệu quả khi Ba điều cần biết để nói tiếng Anh try hard منتدياتالبرمجةاللغوية tiêng anh 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖澶氬僵澶 鑷 ï¾ ï¾ Thuật ngữ tiếng Anh dành cho những nhà bÆ á c toefl viết địa chỉ bằng tiếng Anh cv tiếng anh tù Các bài luận tiếng Anh mẫu thi THPT which bà Štoe the line CÃch 茂戮 鐓 鐓 phat am t