Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Từ vựng ngành Bảo hiểm (N-O) national banks need analysis net gain net income net investment income net loss net premium network new business niche market nonamitted assets nonagency-building distribution system noncontributory plan nonguaranteed elements nonmedical limits nonmedical supplement nonparticipating policy numerical rating system Order to commence and carry on insurance business Ordinary Agency Distribution System Organizational market Organizational chart Orphan policy Output outside director outsourcing overriding commission over the counter market Ngân hàng Nhà nước Phân tích nhu cầu Lãi ròng Thu nhập ròng Thu nhập thuần về đầu tư Lỗ thuần Phí thuần Mạng lưới Khai thác mới Thị trường ngách Tài sản không
  • Từ vựng ngành Hàng hải (M-N) m.t = motor tanker: tàu dầu. Machine: gia công. Magistrate: quan toà. Magnetic compass: la bàn từ. Magnetism: từ tính, từ trường. Main: chính, chính yếu. Maintain: duy trì, giữ. Maintenance: sự bảo quản, sự bảo vệ. Major advantage: ưu điểm chủ yếu. Majority: đa số, nhiều. Make all fast!: Buộc thật chặt! Make fast (secure) the chain!: Buộc lỉn neo! Cột chặt lỉn! Make fast (secure) the tow rope (tow line)!: cột chặt dây lai! Make fast!: Buộc chặt! Make good: đền, bù đắp lại, gỡ lại. Make headway: chạy, tiến, có trớn. Make out: đặt, lập, phân biệt, nhìn thấy, nhận ra. Make up: cấu thành, làm thành. Man: kiện toàn biên chế,
  • Từ vựng ngành kĩ thuật (N-Z) Numeric (a) số học, thuộc về số học Operation (n) thao tác Output (v,n) ra, đưa ra Operating system (n) hệ điều hành Particular (a) đặc biệt Perform (v) riến hành, thi hành Process (v) xử lý Predecessor (n) người, vật tiền nhiệm; tổ tiên Processor (n) bộ xử lý Priority (n) sự ưu tiên Productivity (n) hiệu suất Pulse (n) xung Real-time (a) thời gian thực Register (v,n) thanh ghi, đăng ký Signal (n) tín hiệu Solution (n) giải pháp, lời giải Schedule (v,n) lập lịch; lịch biểu Similar (a) giống Storage (n) sự lưu trữ Store (v) lưu trữ Subtraction (n) phép trừ Switch (v) chuyển Tape (v,n) ghi băng, cuộn băng Terminal (n) máy trạm; điểm dừng (tàu,
  • Từ vựng ngành kĩ thuật xây dựng (N-O) Normal weight concrete, Ordinary structural concrete: Bê tông trọng lượng thông thường Non-prestressed reinforcement: Cốt thép thường (không dự ứng lực) Normal relaxation steel: Thép có độ tự chùng thông thường nailable concrete : bê tông đóng đinh được non-fines concrete : bê tông hạt thô no-slump concrete : bê tông cứng (bê tông có độ sụt=0) needle beam : dầm kim non-uniform beam : dầm tiết diện không đều net load : tải trọng có ích, trọng lượng có ích nomal load : tải trọng bình thường non reactive load : tải trọng không gây phản lực, tải thuần trở (điện) non-central load : tải trọng lệch tâm Of laminated steel:
  • Tục ngữ Việt trong Tiếng Anh (N-Y) (N-Y) Nói dễ, làm khó. -> Easier said than done. No bụng đói con mắt. -> His eyes are bigger than his belly Ở hiền gặp lành. -> One good turn deserves another Phi thương, bất phú -> Nothing ventures, nothing gains Rượu vào, lời ra. -> Drunkenness reveals what soberness conceals. Sinh sự, sự sinh. -> Don't trouble trouble till trouble troubles you Sai một ly đi một dặm. -> One false step leads to another Suy bụng ta ra bụng người. -> A thief knows a thief as a wolf knows a wolf Trèo cao té đau -> The greater you climb, the greater you fall. Tay làm hàm nhai -> No pains, no gains Tham thì thâm -> Grasp all, lose all. Túng thế phải tùng quyền ->

ä¼ ï½¾ cách nói giờ trong tiếng anh Ä Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi hẹn Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi hẹn gặp cách nói nhấn mạnh Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nơi công sở cách nói thích trong tiếng anh Mẫu câu tiếng Anh về đàm phán thanh Mẹo hay để cải thiện kỹ năng đọc cách nói tạm biệt get one Mẹo học chữ Kanji Mẹo học tiếng Anh dành cho người mất Viå² ç describe Mẹo nâng cao năng lực nghe Toeic thanh ngu cách phát âm tiếng anh hay truyen hay tieng anh chon ChÃn T谩潞i ä¼ cÃu bài học tiếng anh thú vị cách phát âm tiếng anh đúng bài luận tiếng anh của bạn sẽ thuộc bài luận về quê hương bằng tiếng anh cách phân biệt accept và agree Một số mẹo học tiếng Anh hữu ích bài nói tiếng anh về kỉ niệm đáng bài viết tiếng Anh cách phân biệt afraid và scared bài đọc bàn thờ cách phân biệt do và make cách phân biệt fault bèŒ æˆ bí quyết tự học tiếng anh hiệu quả 4 cách phân biệt hai từ high và tall trong bí quyết viết email bằng tiếng anh bạn nên bắt đầu học tiếng anh như bản địa cÃƒÆ cách viết thư hỏi thăm sức khỏe bằng bảng chữ cái tiếng hàn quốc hangul bảng phát âm bảy bước học từ vựng tiếng anh hiệu cách viết đơn xin việc bằng tiếng anh bốn bước học tiếng anh ở nhà bốn cách bắt đầu cuộc hội thoại cách viết đơn xin việc tiếng anh b岷 n