Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Musical idioms - các thành ngữ liên quan đến âm nhạc Chin Music “Stop the chin music and give me some solutions.” “His apology was little more than chin music.” Change your Tune “Changing your tune” nhấn mạnh sự thay đổi của trí óc/trái tim. “Frankie wanted to wear a skirt but changed her tune when it started snowing.” “Initially, he didn’t like her, but he changed his tune when he saw her kindness.” Ring a Bell Khi thứ gì đó quen thuộc với bạn thì: it “rings a bell”. “I don’t know him, but his face rings a bell.” “This song rings a bell; did I hear it in a movie?” Music to my Ears Thành ngữ này nhấn mạnh những tin tức

à m nguyên âm đơn trong tiếng anh make the grade động l脙茠i thien dang va dia nguc 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖澶氬僵澶 鑷 quên Tu thong dung L脙茠 american english lå³ æ² do and ngày Phụ nữ Việt Nam ngôn ngữ CÃch ngĂƒy Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành điện dinh người thu 舒仍仂仆 tieng anh lop 9 take talkshow which người anh use ban ngữ âm Bài tập tiếng Anh ôn tập thì hiện học nghe và nói tiếng anh nhà 脙茠脝 luyen doc tieng anh nhÃ Æ nhÃÆ nẠm những cách học giúp cải thiện tiếng những câu chúc ngủ ngon bằng tiếng anh 茂戮茂陆陋茂戮 Unit 2 những câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng 3 những câu nói tiếng anh về thầy cô những câu nói tiếng anh về tương lai ý những câu nói tiếng anh ý nghĩa trong học từ mới truyen anh bi những kinh nghiệm học tiếng hàn hiệu những lưu ý dành cho người mới bắt musical