Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Phân biệt kind of, type of và sort of Về nghĩa, những chữ này thường thay thế được cho nhau. Chữ kind là thông dụng nhất, sort dùng nhiều hơn trong văn nói, trong khi type thấy nhiều hơn trong văn viết. kind of dùng để chỉ một nhóm có tính chất tương tự nhau hoặc chỉ một loại xác định ví dụ : Today's vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel. Còn type of dùng để chỉ sự đa dạng của một thứ, ví dụ : type of car, type of bread.... sort of chỉ một nhóm có cùng tính chất với nhau, ví dụ : We both like the same sort of music. Kind of, sort of, type of thường có this hoặc that đứng trước và danh từ số ít

ï¾ ï¾ 鍐掑啋鍐掑啋鎴 啋闄嗗附 ÄÃn audio 惠惆 悋惠 ảnh t莽 Cách trình bày bài nói tiếng Anh về du めて a học từ vựng tiếng anh online ï ngôn ngữ 褨褉褖蟹蟹褕褌锌 tù vựng Face Tại 鑴欒尃 Tiếng Anh Tiếng phÃÆt 6 bí quyết giúp bạn giao tiếp tiếng Anh AND su tiếng anh Tiếng anh 9 truy nÃƒÆ weather 锞夛姜锞 g Hướng dẫn phân biệt Communication và 賲賳鬲丿賷丕鬲 môi ché gia Thuật ngữ bóng đá bằng tiếng Anh viết cv 4 10 lời khuyên ôn luyện thi TOEIC hiệu giÃƒÆ NS Bảo Chấn Hát tiếng Anh không phải từ vựng tiếng anh về công việc hàng 閵夋ぜ鍎搁妷鐔村亜閵夌姰鍎 ä mid autumn tieng anh trung cap describe long game tiếng anh thành ngữ ivy Những lời tỏ tình bằng tiếng Anh lãng Viết 네이버 통합검색 鑶煎硠 プレミアムマンションライフを求めて 6 Kinh Nghiệm Đắt Giá Cho Người Mới từ vựng tiếng anh lop 9 nghe tiếng Anh how much kind of