Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Gerund - Danh động từ Danh động từ là một trong những vấn đề ngữ pháp gây nhầm lẫn nhiều nhất trong tiêng Anh. Dạng từ này được sử dụng trong nhiều câu và có nhiều vai trò khác nhau và càng làm cho sự nhầm lẫn trở nên nghiêm trọng hơn. Để hiểu được danh động từ hoạt động như thế nào thì cần phải hiểu ý nghĩa và mục đích của nó. Định nghĩa danh động từ chỉ ra rằng nó được tạo thành từ động từ nhưng lại có chức năng như danh từ. Chúng ta có thể nhận ra được danh động từ qua hậu tố -ing . Tuy nhiên điều này cũng gây ra vấn đề bởi động tính từ hiện tại cũng sử dụng hậu tố này. Thực tế này
  • Những động từ đi theo sau là gerund (V-ing) trong tiếng Anh 1. ALLOW DOING SOMETHING : cho phép làm gì đó - They don't allow taking photographs in this supermarket. (Họ không cho phép chụp ảnh trong siêu thị này). 2. AVOID DOING SOMETHING : tránh né làm gì đó - People should avoid eating after 8 p.m (Mọi người nên tránh ăn sau 8 giờ tối) 3. BEAR DOING SOMETHING = STAND DOING SOMETHING : chịu đựng được khi làm gì đó - I can't stand listening to their singing.(Tôi không thể chịu được khi phải nghe họ hát) 4. CAN’T HELP DOING SOMETHING : không thể không làm gì đó, không thể nín nhịn làm gì đó (thường là không thể nhịn cười) - I can't help laughing every

Từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng 鑴欒尃 Từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng khách Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với co cÃu anh 3 mẫu cv bằng tiếng anh chçŸa nhật Những câu nói tiếng Anh hay về nụ Used to Nói về những thói quen trong quá Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự tieng anh lop 10 truyện cười tiếng anh Từ Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời 鑶瑰暘 english nghe loi cĂĄch Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời gian vãƒæ Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết ÐÐÐÐ¾Ð½Ñ tù vựng 知らないアナタは損してるかも Từ vựng tiếng Anh chủ đề tin học Học Từ vựng tiếng Anh chủ đề văn phòng bài viết tiếng anh về trường học truyen cuoi Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô tu vung tieng anh Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điều Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện ted Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo tiếng Những từ ghép và thành ngữ đi với ngày tết Lesson 1 锞夛緣 Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí gerund