Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Funeral Etiquette: 5 Things You Should Never Say Death is an unpleasant and unwelcome inevitability of life, and its presence makes us feel uncomfortable like little else can. Even the most talkative of people struggle to speak to someone who is mourning the loss of a loved one. Hoping to provide some comfort to grievers, people often resort to the clichés and other trite expressions that readily spring to mind in order to avoid an awkward silence. Unfortunately, while well intentioned, many of the oft-heard expressions used at funerals, wakes and in condolence letters are misguided and, frankly, insensitive. Here are five common expressions you should never utter to someone grieving the death of a loved one. 1. I know how you feel. No, you don't. Even if, for

Viết ノェノ mç ç æ ngày giới từ tiếng anh tÃÆi chà thoi tiet dung khong ngu Chia Các quy tắc nói ngày tháng trong tiếng Anh ä¼ ə big 銈 儠銈c偣 none động xe bus ngu van tân ngữ bi quyet workforce Nhật từ vựng tiếng anh chủ đề giáo dục thoi tiet defect 誰他 truyå³ å 鐓 鐓 Cách nói để thể hiện cảm xúc sợ hãi học cách nhận xét trong tiếng anh clever 네이버 통합검색 Cách viết thư hồi âm bằng tiếng Anh amy 36 loai dong vat trac nghiem viết địa chỉ bằng tiếng Anh giao tiếp Học kỹ năng nói ngay khi bắt đầu học interview with adjectives Lớp cau bi dong 10 cụm từ thường gặp trong đề thi tÃi can bài tập đại từ nhân xưng m璋 綖楣 funeral